Khi bạn sử dụng website cũng như tiến hành tải, cài đặt các ứng dụng bất kỳ của Ông giáo tóc bạc, xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy sau đây. Việc sử dụng các tiện ích của chúng tôi đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với các điều khoản này. Trường hợp bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào của chúng tôi, bạn vui lòng không sử dụng website và ứng dụng của Ông giáo tóc bạc.

1. Cập nhật

Nhằm đảm bảo tối đa quyền lợi và nghĩa vụ của bạn, những điều khoản này có thể được chúng tôi cập nhật thường xuyên và không báo trước. Nội dung phiên bản cập nhật sẽ thay thế các quy định và điều kiện trong thỏa thuận ban đầu. Bạn có thể truy cập vào website hoặc ứng dụng để xem nội dung chi tiết của những thay đổi nếu có.

2. Tuyên bố về Quyền sở hữu

“Ông giáo tóc bạc” là một chương trình học tiếng Anh trực tuyến được phát triển và sở hữu bởi onggiao.edu.vn với mục đích nâng cao khả năng tiếng Anh của người dùng, được tham khảo từ các tài liệu như: sách giáo khoa tiếng Anh trung học cơ sở, sách giáo viên và các đầu sách tham khảo tổng hợp, từ điển Oxford, Cambridge, Mac Milan và nhiều nguồn tài liệu tham khảo khác

Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến Ông giáo tóc bạc (bao gồm nhưng không giới hạn mã nguồn, hình ảnh, dữ liệu, thông tin, nội dung, các sửa đổi, bổ sung, bản cập nhật) sẽ thuộc quyền sở hữu duy nhất bởi onggiao.edu.vn và không cá nhân, tổ chức nào được phép sao chép, tái tạo, phân phối, hoặc có bất kỳ hình thức xâm phạm nào tới quyền của chủ sở hữu nếu không có sự đồng ý và cho phép của onggiao.edu.vn

3. Điều khoản sử dụng

Để sử dụng chương trình, bạn phải tạo một tài khoản và cam kết rằng việc sử dụng tài khoản phải tuân thủ các quy định của chúng tôi. Đồng thời chúng tôi yêu cầu bạn phải cung cấp đầy đủ, trung thực và chính xác những thông tin cá nhân (họ, tên, ngày sinh, địa chỉ email, nơi sống, giới tính,…) một cách rõ ràng, không viết tắt hay sử dụng các ký tự lạ. Trong quá trình sử dụng, nếu thông tin có thay đổi, bạn được khuyến cáo cập nhật thông tin của mình sớm nhất có thể. Mọi quyền lợi và nghĩa vụ của bạn sẽ căn cứ trên thông tin tài khoản bạn đã đăng ký, do đó nếu có bất kỳ thông tin sai lệch nào chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp thông tin đó làm ảnh hưởng hoặc hạn chế quyền lợi của bạn.

Không được đặt tên tài khoản có ý nghĩa không lành mạnh, không trong sáng, dễ gây hiểu lầm. Không được sử dụng email của người khác (hoặc email giả) để đăng ký.

Bạn không được sử dụng ảnh đại diện là các hình ảnh có nội dung không lành mạnh, ghê rợn, bạo lực, khiêu gợi, vi phạm thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Không được sử dụng ảnh cá nhân của người khác làm ảnh đại diện của mình.

Trường hợp đăng nhập bằng các tài khoản xã hội như Google, Facebook hoặc chia sẻ qua mạng xã hội, nghiêm cấm người dùng sử dụng các từ ngữ phản động hoặc mang ý nghĩa phản động, chống phá Nhà nước.

4. Chính sách bảo mật

Khi truy cập website hoặc sử dụng ứng dụng, bạn thừa nhận rằng chúng tôi có quyền sử dụng những API hệ thống sau để truy cập vào dữ liệu trên điện thoại hoặc máy tính của bạn:

(1) Ghi dữ liệu của Ứng Dụng lên thẻ nhớ
(2) Truy cập vào Internet từ thiết bị của bạn.

Cùng với quyền truy cập, chúng tôi sẽ thu thập các thông tin sau của bạn:

(4) Thông tin cá nhân: bao gồm các thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi để xác nhận tài khoản như họ tên, ngày sinh, số điện thoại, địa chỉ email
(5) Thông tin chung: địa chỉ IP, loại trình duyệt, ngôn ngữ sử dụng, thời gian sử dụng, thông tin về cấu hình thiết bị của bạn, thông tin phiên bản mà bạn đang sử dụng
(6) Thông tin truy cập: về số lần ghé thăm, số trang đã xem, số liên kết bạn nhấn vào và những thông tin khác liên quan tới việc kết nối đến onggiao.edu.vn.

Tất cả các truy cập này đều được chúng tôi thực hiện sau khi có sự đồng ý của bạn. Vì vậy, bạn cam kết và thừa nhận rằng, khi đã cấp quyền cho chúng tôi, bạn sẽ không có bất kỳ khiếu nại nào về việc truy cập này.

Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để cải tiến các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi cho bạn. Chúng tôi cam kết những thông tin này không bao giờ được cung cấp cho bất kỳ bên thứ 3 nào trừ khi có yêu cầu từ Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Chúng tôi sẽ tôn trọng và không sử dụng thông tin của bạn vì bất kỳ mục đích nào nếu không có sự đồng ý của bạn.

5. Xử lý vi phạm

Trường hợp bạn vi phạm bất kỳ quy định nào trong các điều khoản này, chúng tôi có quyền ngay lập tức khóa tài khoản của bạn và xóa bỏ toàn bộ các thông tin, nội dung vi phạm. Đồng thời tùy thuộc vào tính chất và mức độ vi phạm, bạn sẽ phải chịu trách nhiệm trước cơ quan có thẩm quyền về mọi hậu quả bạn đã gây ra.