Lớp học:

STAYING HEALTHY

downtown /daʊnˈtaʊn/

noun

khu vực thành phố

On my way downtown, I feel the wind on my face (Trên đường xuống phố, tôi cảm thấy gió mơn man trên mặt)