Lớp học:

STAYING HEALTHY

hear /hɪə(r)/

verb

nghe

I hear the noise of motorbikes (Tôi nghe thấy tiếng ồn của xe gắn máy)